Welkom

GO4Kids wil in Nederland een systeem laten ontstaan, gesteund door overheden en de private sector, waarin alle initiatieven en ervaringen ter voorkoming van overgewicht bij kinderen bij elkaar komen in één geïntegreerde lokale aanpak.

Inmiddels is dit initiatief overgenomen door Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en doen al meer dan 75 gemeenten mee!

Bestuur

Ir. Jan Kooiker // voorzitter
Prof. Dr. Jaap Seidell // secretaris
Paul Wortelboer // penningmeester

Te bereiken via email: j.kooiker@ziggo.nl

   

Samenwerking met    Zwolle en Almere

Als eerste gemeenten in Nederland kiezen Zwolle en Almere er voor om volgens de uitgangspunten van Epode overgewicht bij kinderen terug te dringen.

Op 1 december 2009 heeft Wethouder Erik Dannenberg van Zwolle een samenwerkings- overeenkomst met GO4Kids getekend.

Op 14 december heeft ook wethouder J.Haanstra van Almere een samenwerkingsovereenkomst met GO4Kids getekend.

Inmiddels zijn deze initiatieven onderdeel van JOGG

   

Sponsoring

De Stichting GO4Kids heeft zich in het verleden gericht op het bestrijden van overgewicht bij jongeren.
De stichting Go4Kids houdt op te bestaan. Als laatste activiteit stelt Go4Kids € 250.000,- ter beschikking voor projecten gericht op het tegengaan van overgewicht bij jongeren.
Het bestuur van Go4Kids stelt JOGG-gemeenten in de gelegenheid om een projectvoorstel voor te dragen voor financiering. In totaal zullen vijf projectvoorstellen van ieder maximaal € 50.000,- gehonoreerd worden. De beoordeling van de projectvoorstellen en de toewijzing van de financiële middelen vindt plaats door het bestuur van Go4Kids.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Peter.mooren@jogg.nl